keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Urobiť rozhodnutie nie je problém
Nezařazené

Urobiť rozhodnutie nie je problém

Otázkou je, prečo existuje povinné zmluvné poistenie a nie samotná dobrovoľnosť, pretože podľa vyššie uvedenej logiky by pre racionálne konajúceho človeka ekonomického nemal byť problém urobiť rozhodnutie. Zásah štátu v podobe regulácie by bol oprávnený v prípade trhového zlyhania. Môžeme teda považovať prípadné chybné rozhodnutie subjektu za trhovú zlyhanie?

Hra s rizikom

Nielen súdobá mainstreamové mikroekonomická teória opisuje rokovania subjektov za riziká. Tu je riziko charakterizované ako stav, keď poznáme všetky možné výsledky svojho rokovania s pravdepodobnosťami ich realizácie. Ak sme schopní ohodnotiť (oceniť) všetky výsledky, nemáme už v rovnici žiadnou neznámou a poznáme teda očakávanú hodnotu, ktorá je súčtom možných výsledkov vážených pravdepodobnosťami ich realizáciou. Hráme hru s rizikom, ktorá je považovaná za vyrovnanú, ak je očakávaná hodnota rovná nule. Jedná sa o tzv. Spravodlivú stávku medzi ktorú patrí aj povinné zmluvné poistenie.

Urobiť rozhodnutie nie je problém
Ohodnoťte příspěvek